Naami-pilkin säännöt 2024

Naami-pilkin säännöt vuosi 2024

Takaisin Naami-pilkin sivuille

1.§
Kilpailuaika on kaksi (2) tuntia.

2.§
Kilpailusarjoja on kaksi yleinen ja lastensarja. V. 2009 tai myöhemmin syntyneet voivat osallistua lastensarjaan, heillä on kuitenkin halutessaan mahdollisuus osallistua yleiseen sarjaan. Osallistumismaksu on maksettava ennen kilpailun alkamista. Jokaisen pilkkijän tulee maksaa henkilökohtainen osallistumismaksu. Osallistumismaksutosite tulee olla mukana ja se tulee esittää sitä kysyttäessä ja kalojen punnituksen yhteydessä.

3.§
Viittä (5) metriä lähempänä toista kilpailijaa ei saa kalastaa. Moottorikäyttöisen ajoneuvon tuonti kilpailualueelle on kielletty. Madeharan (rokastava madepyydys) käyttö on kielletty.

4.§
Kilpailijat saavat käyttää vain yhtä pilkkivapaa kerrallaan. Koukkujen, pilkkien tai syöttien lukumäärää tai laatua ei ole rajoitettu. Oman moottorikairan käyttö on sallittua.

5.§
Kilpailukaloiksi kelpaavat kaikki muut kalat paitsi taimen ja lohi, jotka ovat rauhoitetut (ne on laskettava elävinä takaisin avantoon). Harjuksen alamitta on 35 cm, sitä pienemmät harjukset on elävinä laskettavat takaisin avantoon. Kalan saatuaan kilpailijan on heti ilmoitettava siitä kalastuksenvalvojille, jotka mittaavat ja merkkaavat kalan. Kalan tulee olla elävä kun se esitetään toimitsijalle. Kaloja ei saa luovuttaa kenellekään toiselle kilpailijalle kilpailun aikana.

6.§
Lähtö- ja punnituspaikoilla liikuttaessa on jääkairassa oltava teränsuoja paikoillaan kilpailusta sulkemisen uhalla (turvamääräys). Kilpailualueella on jääkairat säilytettäävä pystyasennossa tai terät suojattuina.

7.§
Kilpailun voittaa hän joka saa suurimman kilpailussa hyväksyttävän kalan. Kalan paino ratkaisee, jos saadaan kaksi samanpainoista kalaa, niin pidempi kala voittaa. Kukin kilpailija voi osallistua kisaan vain yhdellä kalalla. Lastensarjassa annetaan jokaiselle osallistujalle pieni palkinto.

8.§
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan. Järjestäjä ei ota tapahtumaan vakuutusta.

9.§
Kilpailun järjestäjillä on oikeus poistaa lähtö-, kilpailu- ja punnitusalueelta häiriötä aiheuttava henkilö.

10.§
Kilpailun järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailijan reppu ja kalastusvälineet kilpailun aikana.

11.§
Kilpailua koskeva valitus on tehtävä kilpailun jurylle 15 minuutin kuluessa kalojen punnituksen päättymisestä. Valituksen käsittelee jury.

12.§
Mikäli sääntöjen rikkomista havaitaan, voi jury asian tutkittuaan hylätä kilpailijan.

13.§
Kilpailun juryyn kuuluu kaksi jäsentä. Juryn päätöksestä ei voi valittaa.

14.§
Naamijoella (Suusuvannolla) oleva kilpailualue rajoittuu lännessä Suusuvannon yli menevään hiihtoreittiin ja idässä Kielisenharjuun (Köngäsenniskaan) menevää hiihtoreittiin.

Juryn jäsenet nimetään kilpailun alkaessa.

Takaisin Naami-pilkin sivuille

Kommentointi on suljettu.